HABER VE DUYURULAR

ULAŞILABİLİRLİK

ULAŞILABİLİRLİK EYLEM PLANI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU

 

Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Ulusal Eylem Planının hayata geçirilmesi amacıyla, Özürlüler İdaresi Başkanlığı (Mülga) başkanlığında;

· İçişleri Bakanlığı

· Maliye Bakanlığı

· Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

· Devlet Planlama Teşkilatı

· Türk Standardları Enstitüsü

· Yüksek Öğretim Kurulu ve

· Belediyeler Birliğinden

oluşan ve gerekli görüldüğünde Eylem Planında sorunlu diğer kurumların/kuruluşların da toplantıya davet edileceği “Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuş ve kurul ilk toplantısını 11.01.2011 tarihinde yapmıştır.

ULAŞILABİLİRLİK STRATEJİSİ VE

EYLEM PLANI STANDART İZLEME FORMU

 

İzleme ve değerlendirme sürecinde, Eylem Planı’nda sorumlu olarak belirlenen kurumların bağlı veya ilgili bulundukları bakanlıklara, yerel yönetimler ise İçişleri Bakanlığına 3 ayda bir, söz konusu toplantıda belirlenen ve aşağıdaki bağlantıda bir örneği yer alan standart izleme formu doldurularak rapor hazırlamaları ve bunları Özürlüler İdaresi Başkanlığı (Mülga)’na sunmaları öngörülmektedir.

 

Kurul toplantısında, “Eylem Planı çerçevesinde sorumlu olan kurum ve kuruluşların gönderilen formu eksiksiz doldurarak bağlı/ilgili bakanlığa, yerel yönetimlerin ise İçişleri Bakanlığına göndermeleri, gelen formların Bakanlıklarda birleştirilerek standart bir format halinde İzleme Değerlendirme Kuruluna sunulmak üzere Özürlüler İdaresi Başkanlığı (Mülga)'na toplantıdan 10 gün önce ulaşacak şekilde gönderilmesine” karar verilmiştir.

 

Standart izleme formu sadece ilgili tedbirler için ve tedbirlere ilişkin yapılan çalışmaları içerecek şekilde; aşağıdaki bağlantıdan indirilerek doldurulması ve formun İçişleri ve Bakanlıklarda birleştirilerek standart bir format halinde, ulasilabilirlik@aile.gov.tr adresine e-mail gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu maillerin 29 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan İzleme ve Değerlendirme Kurulu II. Toplantısından önce, 19 Nisan 2011 tarihine kadar Başkanlığımıza (Mülga) iletilmesi gerekmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için, konuyla ilgili resmi yazıyı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

© 2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Necatibey Caddesi No:49 Kızılay/Ankara
Tel:0 (312) 229 55 11 / Fax: 0 (312) 229 83 11
E-Posta:
ulasilabilirlik@aile.gov.tr